Vetenskaplig studie

Intressanta resultat i en vetenskaplig studie visar på ökad immunstatus genom Reconnective Healing. Långtidseffekten av Reconnective Healing har undersökts och i den första rapporten sammanfattar forskarna:

"Sammanfattningsvis visar denna studie att Reconnective Healing ger en mätbar långsiktig förändring och immunstatus. Det faktum att detta resultat var reproducerbart hos de studerade testpersonerna, vittnar om samstämmigheten i effekterna av Reconnective Healing." läs gärna mer: The Long-Range Effects of The Reconnective Healing

The International Society for the Study of Subtle Energy and Energy Medicine

På 2010 ISSSEEM konferens har man publicerat studier med Reconnective Healing, framfört av Ann Baldwin, Gary Schwartz och Doug De Vito.

Gå gärna in på nedanstående länk och läs mer

http://www.thereconnection.com/about/science

 

Eric Pearl medverkar även i filmen The Living Matrix. Filmen finns på Youtube.