The Reconnection

The Reconnection är processen som har till syfte att återkoppla vårt inre energisystem med det nätverk av kraftlinjer som finns på och runt vår planet. Dessa helande frekvenser är av en bandbredd som förs in via ett spektrum av ljus och information.

Vi är alla en del av Universums oändliga tidlösa medvetande. Genom The Reconnection återställer du din känsla av tillhörighet.

The Reconnection gör man endast en gång i livet. Den görs vid två sessioner med minst 24 timmar och högst 72 timmar mellan sessionerna.

The Reconnection är något du gör när du är redo för förändring, personlig utveckling och söker en klarare bild av din livsväg/livsuppgift. För optimal utveckling och att hitta din unika väg i livet.

The Reconnection är en omvälvande upplevelse för många. Den är unik för dig och startar en varaktig och djup process.

Innan du tar emot din Reconnection rekommenderas 1 - 3 healingsessioner.