Våra akupunkturlinjer

Nätverk

Ursprungligen var meridianlinjerna, som ibland kallas akupunkturlinjer, på våra kroppar sammanlänkade med det nätverk som omger vår planet och korsar varanda på erkända kraftpunkter som Machu Picchu och Sedona. Dess linjer fortsatte ut och kopplade ihop oss till ett ofantligt mycket större nätverk som knyter samman oss med hela universum. Vid en tidpunkt blev vi frånkopplade från dessa linjer och vi förlorade fullkomligheten i vår inneboende länk till universum, vilket distanserade, avskärmade oss från vår tidigare så snabba och expansiva evolution. Vi förlorade vår tillgång till de högre frekvenserna av energi från Universum.

Våra kroppar har sitt eget nätverk av energier och punkter. Även om de bara är rester av vad de en gång var så fortsätter dessa linjer och punkter att tjäna som vår förbindelselänk med universum. En kanal, som underlättar vår kommunikation av energi, ljus och information mellan det stora och det lilla, makrokosmos och mikrokosmos, Universum och mänskligheten. Men den kraftfulla länken vi en gång hade, finns inte längre där.

The Reconnction ger tillgång till nya axiationala linjer som återkopplar oss på en mer kraftfull och utvecklad nivå än någonsin tidigare. De axiationala linjerna är en del av ett tidlöst nätverk av intelligens. Ett parallellt dimensionellt system som drar grundläggande energier till förnyelsefunktionerna i den mänskliga kroppen.

Dessa linjer fungerar som en brygga till det universella nätverket och genom The Reconnection aktiveras nya axiational linjer, det sker en återkoppling, därigenom tillåts förändring - bortom energi - av ljus och information och därigenom tillåts återkopplingen av DNA strängarna och återintegrationen av strängarna (samtidigt förekommande - eller parallella existensnivåer).