Nya dataskyddslagen GDPR

GDPR reglerar all form av informationsbehandling som är knutet till en person.

De uppgifter vi har om dig (namn, adress, telefon och e-post) använder vi för att hantera bokningar, ge service och fullfölja våra åtaganden gentemot dig. E-post kan användas för utskick i informations- och marknadsföringssyfte.

Dina personuppgifter sparas så länge de är relevanta.

INGA UPPGIFTER LÄMNAS VIDARE TILL TREDJE PART